Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

·         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie, z siedzibą  przy ul. J. Stępkowskiego 17, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.  Nr telefonu: 22 715 79 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

·         W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie /dalej biblioteka/  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Panią Katarzynę Suwarską. Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w bibliotece.

·         Dane kontaktowe - adres: Inspektor Ochrony Danych  Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.

·         Adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające w szczególności z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących przepisach szczególnych i wykonawczych.

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.

·         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

·         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.

·         Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

·         Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby, której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą, jest Pan/Pani obowiązana do ich podania, a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

·         Podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.

Monday the 24th. | Home | Free Joomla Templates