Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

Historia biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie powstała i działa na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi . Została otwarta w 1950 roku zgodnie z uchwałą PGRN Komorniki . Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej został dokonany 15 sierpnia 1950 roku .

W styczniu 1986 roku Biblioteka została wpisana do rejestru instytucji upowszechniania kultury Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu m.st. Warszawy pod numerem 55.

Dnia 29 grudnia 1993 roku, na mocy Uchwały Rady Gminy Tarczyn, Biblioteka została połączona z Regionalnym Ośrodkiem Kultury . Obchodzone w 2000 roku 50-lecie Biblioteki zbiegło się z bardzo istotnym dla naszej instytucji wydarzeniem . W marcu 2000 roku Rada Gminy Tarczyn dokonała podziału Regionalnego Ośrodka Kultury i Biblioteka stała się na powrót samodzielną jednostką .

Biblioteka nasza od 1975 roku posiada jedną filię biblioteczną . Do 1976 roku filia Biblioteki mieściła się we wsi Grzędy, następnie została przeniesiona do wsi Wola Przypkowska. Od września 2012 roku filia biblioteki ponownie mieści się w Grzędach przy Alei Krakowskiej 18.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie została wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 15 kwietnia 2000 roku pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury.

Monday the 24th. | Home | Free Joomla Templates